A plágiumellenőrző szoftver alkalmazásának eljárási rendje
Tájékoztató a hallgatók részére!

I. Bevezetés

Az Óbudai Egyetem Rektori Tanácsa arról döntött, hogy a plágiumkereső szoftver alkalmazásával is biztosítani kívánja, hogy a záróvizsga-bizottság elé kerülő szakdolgozatok/diplomamunkák a minőségi elvárásoknak megfeleljenek.

II. A plágium fogalma és szabályozása

A plágium más szerzők gondolatainak, fogalmainak, szavainak, mondatainak használata anélkül, hogy erre az írás készítője írásában utalna.

A plágium mások szellemi termékeinek jogtalan használata, azonban ez nem azt jelenti, hogy nem lehet mások gondolatait ismerni és felhasználni, de nem lehet őket sajátunkként feltüntetni. Egy dolgozatban minden olyan gondolatról, amely mögött nem áll hivatkozás, a dolgozat szerzője azt állítja, hogy az az ő saját, eredeti gondolata.

A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (32.§) és a Tanulmányi Ügyrend (V. rész 6.1) szabályozza a plágium tilalmát,

32.§ (1) ... A szakdolgozat készítése önálló munkát igényel, amelynek során tilos más szellemi termékével való visszaélés (plágium). ...”

V. rész 7. számú melléklet .... A hallgató köteles beadott írásbeli munkájához - abba beleköttetve - csatolni azon nyilatkozatát, miszerint fegyelmi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az írásmű saját munkája...”

rögzíti a konzulens, a bíráló és a záróvizsga bizottság tagjainak kiemelt feladatát a más szellemi termékével való visszaélés felismerésében és megakadályozásában,

32.§ (6) Más szellemi termékével való visszaélés felismerésére és megakadályozására a konzulens, a bíráló és a záróvizsga bizottság tagjai kiemelten figyelmet fordítanak.”

valamint kimondja ezen visszaélések következményeit.

V. rész 7. számú melléklet ...A plágium elkövetésének mértékére tekintettel, valamint a fokozatosság elvének figyelembevételével a plágium szankciója lehet: értékelhetetlen dolgozat, elégtelen osztályzat, fegyelmi eljárás. ...”

III. Plágiumkereső szoftver és a digitális archiválás

A fent leírtaknak megfelelően és ezen elvek betartásának elősegítése érdekében az Óbudai Egyetem egy, a plágium kiszűrésére szolgáló programot használ a 2011/12-es tanév első félévétől. Minden záróvizsgára beadott szakdolgozatra és diplomamunkára ez a típusú ellenőrzés kötelezően kiterjed.

A plagizálást ellenőrző szoftver a Diplomamunka Portál egyetemi program részeként működik. A dolgozatok a Könyvtár által szolgáltatott repozitórium szoftver (Óbudai Egyetem Digitális Archívum) számára kerülnek átadásra, mely alkalmas digitális tartalmak kezelésére, lehetővé teszi a szakdolgozatok elektronikus formában való tárolását, archiválását és kereshetővé tételét.

2023/24/1. félévben a Diplomamunka Portálon keresztül kell a szakdolgozatokat, diplomamunkákat beadni.

A szakdolgozat/diplomamunka beadás kezdete: 2023. november 02. 20:00
A szakdolgozat/diplomamunka beadásának határideje:
2023.december 15. 23:59

A beadás folyamatának részletes leírása a Diplomamunka Portálra bejelentkezve a Dokumentáció menüpontban megtekinthető >>

A szakdolgozat/diplomamunka feltöltésének folyamata és feltételei a Diplomamunka Portálba:

 1. A hallgatónak a szakdolgozatot/diplomamunkát 2023/24/1. félévben csak online, a Diplomamunka Portálra feltöltve kell beadnia. A feltöltésről a belső konzulens e-mailes értesítést kap. A szakdolgozatok/diplomamunkák a rendszerből, a konzulens kezdeményezésére kerülnek plágiumellenőrzésre továbbításra.
  A feltöltés csak egy alkalommal végezhető el.

 2. A teljes szakdolgozat/diplomamunka feltöltése kötelező (feltöltendő a címlap, a konzulens által aláírt feladatlap, a jognyilatkozat, a titkosítási kérelem, a szakdolgozat tartalmi összefoglalója magyar és idegen nyelven, a tartalomjegyzék, a teljes szöveg képekkel, ábrákkal, az irodalomjegyzék, valamint minden melléklet)
  1db pdf formátumú fájlban.

A feladatlap és a jognyilatkozat oldalakat aláírva, képként kell a szakdolgozatba/diplomamunkába beilleszteni.

 1. A feltöltés csak a jognyilatkozat elfogadása mellett valósulhat meg.
  „Alulírott hallgató kijelentem, hogy a szakdolgozat/diplomamunka saját munkám eredménye, a felhasznált szakirodalmat és eszközöket azonosíthatóan közöltem. Az elkészült szakdolgozatban/diplomamunkában található eredményeket az egyetem és a feladatot kiíró intézmény saját céljára térítés nélkül felhasználhatja, a titkosításra vonatkozó esetleges megkötések mellett.”

Nyilatkozat megtalálható a Tanulmányi Ügyrendben: V/6.sz.melléklet (pdf 163.oldal)
http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje

 1. A szakdolgozat/diplomamunka elemzés eredménye – a szoftver által a plagizálás ellenőrzése után – a Diplomamunka Portálon lesz elérhető a konzulens számára.

 2. A konzulens értékeli a kapott elemzést, kinyomtatja az elemzés összefoglaló oldalát, amire aláírásával igazoltan ráírja a dolgozat minősítését:

a. „A szakdolgozat/diplomamunka bírálatra kiadható.”
b. „A szakdolgozat/diplomamunka nem adható be.”

 1. A konzulens döntéséről minden esetben értesíti a hallgatót, és az intézeti adminisztrátornak átadja a kinyomtatott és aláírt plágium elemzést.

 2. A szakdolgozat/diplomamunka sikeres védését követően az intézményi adminisztrátor értesítése alapján (a titkosításra vonatkozó dokumentumok átadása mellett) a Könyvtár archiválja a dolgozatokat legkésőbb a záróvizsgát követő szorgalmi időszak első hónapjának végéig.

 3. Probléma a diplomamunka.support@uni-obuda.hu e-mail címre jelezhető.

Eredményes feltöltést kívánunk!